Üyelik Formu

Tüzüğün 4.maddesinde tarif edilen şekilde Derneğe Üye kayıt olunur.

         •  Dernek’e üye olmak isteyenler Yönetim Kurulu’na yazılı başvurmak zorundadırlar.

         •  Yönetim Kurulu kararıyla üyelik kabul veya reddedilir.

Kimler Üye olabilir?

-Dışişleri Bakanlığı mensupları ve eşleri Dernek üyesi olabilirler.
Üye başvuru formu ve dilekçesi için tıklayınız

-Dışişleri Bakanlığı eski ve yeni mensubu olmamakla birlikte çeşitli
Dernek etkinliklerine katılan ve Dernek için yararlı olabileceği düşünülen
kişiler Yönetim Kurulu’nun onayından geçmiş olmak kaydıyla
dost (fahri) üye olarak kaydolunurlar. Dost üyelerin oy veya seçilme hakları bulunmamaktadır.
Dost üye başvuru dilekçesi ve formu için tıklayınız

Bugün; ----
-- -----

Etkinlik Takvimi