Amacımız

  1. Yurt dışı görevi sırasında şehit olan Dışişleri ve diğer bakanlık görevlilerinin eş ve çocuklarına yardım etmek,
  2. Bakanlıktaki memur ve hizmetlilerin başarılı çocuklarına ihtiyaç halinde maddi yardım yapmak ve eğitim bursu vermek,
  3. Kamu yararına yardım faaliyetlerinde bulunmak, sosyal yardımlaşma projeleri yürütmek,
  4. Dernek mensupları arasında dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak,
  5. Türkiye’deki yabancı diplomatların eşlerine Türkiye ve Türk kültürünü tanıtmak için çeşitli kültürel faaliyetlerde bulunmak, aydınlatıcı kurs, gezi ve konferanslar tertip etmek; Türkiye’de görevli yabancı diplomat eşleri ile dernek üyeleri arasında sosyal yakınlaşmayı sağlamak.

Dışişleri Bakanlığı Mensuplarının ve DMEDD dostlarının maddi ve manevi desteklerinden güç alan Derneğimiz, başta şehit çocukları olmak üzere, yurt dışı görevi sırasında vefat eden Bakanlık mensuplarının çocuklarına ve Bakanlık merkez memurlarının ihtiyaç sahibi çocuklarına eğitim bursları desteğinde bulunmaktadır.

Özellikle eğitim ve sağlık alanlarında olmak üzere çeşitli toplumsal sorumluluk projeleri yürütmekte olan DMEDD, bugüne dek birçok okul, yurt ve gündüz bakımevleri yaptırmış; pek çok okul, hastane ve sağlık ocağının da tadilat ve tefrişini gerçekleştirmiştir. Ayrıca sayısız okul ve sağlık kurumuna yapmakta olduğu malzeme, kitap, kırtasiye ve giysi yardımlarına da aralıksız devam etmektedir.

Derneğimiz, ayrıca, resmi kuruluşlar ve çeşitli derneklerle işbirliği içerisinde eğitim, sağlık ve çevre konularındaki pek çok ulusal proje ve kampanyaların içerisinde de yer almıştır.

Tüm bu faaliyetlerine ek olarak, DMEDD, Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla, özellikle Ankara’da bulunan yabancı misyon görevlilerinin eşlerini de kapsayan pek çok kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemektedir.

Kurumiçi Dayaınışma ve Burslar
Sosyal Sorumluluk Projeleri
Türk Dili ve Kültürünü Tanıtıcı Etkinlikler